دانلود چند آهنگ قدیمی از معین؛ امید؛ ابی

 


دانلود ترانه "ننه" از معین

پشت درو ننداختی ننه
با خوب و بدم ساختی ننه

سرمو بگیر تو دامنت
قربون بوی پیرهنت و قربون بوی پیرهنتو قربون بوی پیرهنت...

دنیارو میخواستی برام
عمرتو گذاشتی به پام

عشق تو فقط زیارت
نماز بود و عبادت
نماز بود و عبادت

حرف و حدیثت منم
عاشق گیست منم

سفیده مثل برف
راس راسی خیلی حرفه
راست راستی خیلی حرفه...


پشت درو ننداختی ننه
با خوب و بدم ساختی ننه

سرمو بگیر تو دامنت
قربون بوی پیرهنت و قربون بوی پیرهنتو قربون بوی پیرهنت...

به انتظار دیدنم نشستی
چفت در و به عشق من نبستی
نشستی هی خدا خدا می کنی
اسم منو همش صدا می کنه
دنیا رو می خواستی برام
عمرت و گذاشتی به پام
عشق تو فقط زیارت
نماز بود و عبادت
نماز بود و عبادت
حرف و حدیثت منم
عاشق گیست منم
سفید مثل برفه
راس راسی خیلی حرفه
راس راسی خیلی حرفه


دل ناگرونم تویی
آروم جونم تویی
دل ناگرونت منم
آروم جونت منم
دل ناگرونم تویی
آروم جونم تویی
دل ناگرونت منم
آروم جونت منم


دنیا رو می خواستی برام
عمرت و گذاشتی به پام
عشق تو فقط زیارت
نماز بود و عبادت
نماز بود و عبادت
حرف و حدیثت منم
عاشق گیست منم
سفید مثل برفه
راس راسی خیلی حرفه
راس راسی خیلی حرفه
پشت در ننداختی ننه
با خوب و بدم ساختی ننه
سرم رو بگیر تو دامنت
قربون بوی پیرهنت
قربون بوی پیرهنت
و قربون بوی پیرهنت


به انتظار دیدنم نشستی
چفت در و به عشق من نبستی
نشستی هی خدا خدا می کنی
اسم منو همش صدا می کنه
دنیا رو می خواستی برام
عمرت و گذاشتی به پام
عشق تو فقط زیارت
نماز بود و عبادت
نماز بود و عبادت
حرف و حدیثت منم
عاشق گیست منم
سفید مثل برفه
راس راسی خیلی حرفه
راس راسی خیلی حرفه


---------------------------------------------

دانلود ترانه "پدر سوخته دل" از معین

 

حالا لالای لالای لای، حالا لالای لالای لای لالای

حالا لالای لالای لای، حالا لالای لالای لای لالای

ها ها ها...

اینپدرسوختهدل،اینپدرسوختهدل

اینپدرسوختهی عاشقبیتابدله

اینکهمیگیرهزمنشبهمهشبخوابدله

مستمینابدله،اونیکهمیشهآبدله

 

یامیگهبمونبمون،یاکهبرویاکهبیا

منیهفرمانبربیچاره و اربابدله

مست می ناب دله

اونی که میشه آب دله

حالا لالای لالای لای، حالا لالای لالای لای لالای

حالا لالای لالای لای، حالا لالای لالای لای لالای

ها ها ها...

 

تاروپودمنوایننالهوفریادوفغان

تنمنسازپرازقصهومضرابدله

اینکهبیصبروقراره،همهشبتابهسحر

خلقعالم همهدرخوابندوبیخوابدله

اینپدرسوختهدل،اینپدرسوختهدل

اینپدرسوختهدل،اینپدرسوختهدل!

 

توزمنغافلیوروینیازمهمهتو

تونمازمنیوگوشهمحرابدله

مست می ناب دله

اونی که میشه آب دله

 

---------------------------------------------

دانلود ترانه "حلقه طلایی" از معین

یه حلقه طلایی اسمتو روش نوشتم
می خوام بیام دستت کنم بیای تو سرنوشتم
دو تا دل از جواهر می خوام برات بیارم
که بندازم به گردنت همیشه یادگارم

می گیره دل بهونت میام بسوی خونت
اگه کسی ببینه می گم شدم دیوونت
می دونی توی دنیا به غیر تو ندارم
اگه بخوای دلم رو به زیر پات می ذارم

نمی دونی دلی که بی قراره اگه بگی بله چه حالی داره
برات لباسی از حریر میارم نگینش از ماه پولک از ستاره
خدا کنه تا جون دارم باشی گل بهارم
یه روز نیاد به من بگی دیگه دوست ندارم
بریز به روی شونه هات زلفهاتو دسته دسته
می خوام که تاج مروارید روی موهات بذارم

---------------------------------------------


دانلود ترانه "من از راه اومدم" از معین

این قافله ی عمر ، عجب میگذرد
این قافله ی عمر ، عجب میگذرد
دریاب دمی ، که با طرب میگذرد،که با طرب میگذرد

ساقی ، ساقی ، غم فردای حریفان چه خوریم
پیش آر پیاله را ، پیش آر پیاله را ، که شب مییی گذرد

من از راه اومدم
(من از راه اومدم)
دلت خواست اومدم
(دلت خواست اومدم)


تو از بیراهه ها رفتی ، تو چشم سیاه کجا رفتی
تو از بیراهه ها رفتی ، تو چشم سیاه کجا رفتی
باید سر به جنون زد ، دل به خاک و خون زد
نرو از روزگارم ، بی تو تمومه کارم

هزار بار اومدم نبودی ، گرفتار اومدم نبودی
هزار بار اومدم نبودی ، گرفتار اومدم نبودی
به دنبال تو باز اومدم ، پی چشم سیات اومدم
فقط با یک نگاه اومدم
باید سر به جنون زد ، دل به خاک و خون زد
نرو از روزگارم ، بی تو تمووومه کارم

گذشتن از تو آسون نیست ، مثل تو یار فراوون نیست
گذشتن از تو آسون نیست ، مثل تو یار فراوون نیست
مثل تو یار فراوون نیست
باید سر به جنون زد ، دل به خاک و خون زد
نرو از روزگارم ، بی تو تمومه کارم

من از راه اومدم
(من از راه اومدم)
دلت خواست اومدم
(دلت خواست اومدم)
تو از بیراهه ها رفتی ، تو چشم سیاه کجا رفتی
تو از بیراهه ها رفتی ، تو چشم سیاه کجا رفتی
باید سر به جنون زد ، دل به خاک و خون زد
نرو از روزگارم ، بی تو تمومه کارم

هزار بار اومدم نبودی ، گرفتار اومدم نبودی
هزار بار اومدم نبودی ، گرفتار اومدم نبودی
به دنبال تو باز اومدم ، پی چشم سیات اومدم
فقط با یک نگاه اومدم
باید سر به جنون زد ، دل به خاک و خون زد
نرو از روزگارم ، بی تو تمومه کارم

---------------------------------------------


دانلود ترانه "اصفهان" از معین

دلم میخواد به اصفهان برگردم
بازم به اون نصف جهان برگردم
برم اونجا بشینم در کنار زاینده رود
بخونم از ته دل ترانه و شعر و سرود ترانه و شعرو سرود

خودم اینجا دلم اونجا همه راز و نیازم اونجا
ای خدا عشق منو یار منو اون گل نازم اونجا
چکنم با کی بگم عقده دل رو پیش کی خالی کنم
دردمو با چه زبون به اینو اون حالی کنم

اسمون گریه کند بر سر جانانه من
اشک ریزان شده دلدار در ان خانه من
از غم دوری او همدم پیمانه شدم
همچو شبگرد غزل خون سوی میخانه شدم
مست و دیوانه شدم مست و دیوانه شدم
به خدا این دل من پر از غمه تموم دنیا برام جهنمه
هر چه گویم من از این سوز دلم
به خدا بازم کمه بازم کمه

چکنم با کی بگم عقده دل رو پیش کی خالی کنم
دردمو با چه زبون به اینو اون حالی کنم

دلم میخواد به اصفهان برگردم
بازم به اون نصف جهان برگردم

---------------------------------------------


دانلود ترانه "گل رویایی" از امید

منی که بار غم رو
تا پای جون کشیدم
تو رو پیدا کردم
به آرزوم رسیدم

وقتی که در نگاهت
طلوع عشق و دیدم
دیدم شراب نابی
سبو سبو چشیدم

ای گل رویایی
ای مظهر زیبایی
تو عروس شهر افسانهایی


عاشقت میمونم
قدر تو رو میدونم
نیاد اون روزی
که بی تو بمونم

توی مروارید اشکات
خودم و چه ساده دیدم
گل عشق و از نگاهت
مثل یک ستاره چیدم
اومدی از پشت ابرا
از تو قصه و کتابم
با همون نگاه اول
واسه دردام چاره دیدم

ای گل رویایی
ای مظهر زیبایی
تو عروس شهر افسانهایی
عاشقت میمونم
قدر تو رو میدونم
نیاد اون روزی
که بی تو بمونم

عشق به رنگ دریاست
به رنگ آسمون
به رنگ چار فصل خدا میمونه
عشق بهار زیباست
بهار بی خزونه
هدیه ای از خدای عاشقونه

ای گل رویایی
ای مظهر زیبایی
تو عروس شهر افسانهایی
عاشقت میمونم
قدر تو رو میدونم
نیاد اون روزی
که بی تو بمونم

---------------------------------------------


دانلود ترانه "باران" از امید

گرید به حالم
کوه و در و دشت
از این جدایی

مینالد از غم
این دل دمادم
فردا کجایی؟

سفر به خیر...
سفر به خیر...
مسافر من

گریه نکن...گریه نکن...
به خاطر من...


باران میبارد امشب
دلم غم دارد امشب

آرام جان خسته
ره می سپارد امشب

در نگاهت
مانده چشمم
شاید از فکر سفر برگردی امشب
از تو دارم یادگاری
سردی این بوسه را پیوسته برلب

قطره قطره
اشک چشمم
می چکد با نم نم باران به راهت

بسته ای بار سفر را
با تو ای عاشقترین بدکرده ام من

رنگ چشمت
رنگ دریا
سینه ی من دشت غم ها
یادم آید زیر باران
با تو بودم
با تو تنها
زیر باران
باتو بودم
زیر باران
با تو تنها
باران میبارد امشب
دلم غم دارد امشب

آرام جان خسته
ره می سپارد امشب

این کلام آخرینت
بردی میل زندگی را از سر من

گفته ای شاید بیایی از سفر اما نمیشه باور من
رفتنت را
کرده باور
التماسم را ببین در این نگاهم

زیر باران گریه کردم
بلکه باران شوید از جانم گناهم


این کلام آخرینت
برده میل زندگی را از سر من
گفته ای شاید بیایی
از سفر اما نمیشه باور من

کی رود از خاطر من
آخرین بوسه شبی در زیر باران
رفتی و کردم صدایت
اما در آغوش شب گشتی تو پنهان


---------------------------------------------

دانلود ترانه "مست(حرف نگفته)" از امید

امشب میخوام مست بشم
عاشق یک دست بشم
بدون تو نیست بودم
امشب میخوام هست بشم

یه جون ناقابلی هست
بذار فدای تو بشه
بیوفته زیر قدمات
که خاک پای تو بشه

کهنه شراب کنه شراب
امشب بال و پرم بده
حرف نگفته خیلیه
جرات بیشترم بده

امشب میخوام حرف بزنم
خنده کنم گریه کنم
لطفی کن ای ساقی و می
چندین برابرم بده

امشب میخوام مست بشم
عاشق یک دست بشم
بدون تو نیست بودم
امشب میخوام هست بشم


امشب پر و بال دارم شور دارم حال دارم
امشب تو این سینه دلی خوشا بر احوال دارم


امشب پر و بال دارم شور دارم حال دارم
امشب تو این سینه دلی خوشا بر احوال دارم


امشب میخوام مست بشم
عاشق یک دست بشم
بدون تو نیست بودم
امشب میخوام هست بشم


---------------------------------------------

دانلود ترانه "شکار(دلتنگ)" از ابی

وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت
داشت هنوزم بره هاشو میلیسید

وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت
اما اونم چشمه ای بود که خشکید

وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت
داشت هنوزم بره هاشو میلیسید

دلتنگم... دلتنگم...دلتنگ
از این بیداد

دلتنگم...دلتنگم...دلتنگ
از این صیاد

گدار بالای کوه پناه جونه قوچه
تنفنگ تو می غره
که زندگی چه پوچه

دلتنگم... دلتنگم...دلتنگ
از این بیداد

دلتنگم...دلتنگم...دلتنگ
از این صیاد


---------------------------------------------

دانلود ترانه "مداد رنگی" از ابی

روزا با تو زندگیرو
پر از قشنگی میبینم
شبا به یاد تو همش
خوابای رنگی میبینم

چشم تو رنگ عسل
توی چشم تو نگاه
مثل شاه بیت غزل

لب تو غنچه نیمه باز باغ
تن تو آتیش سوزنده داغ

قدتو مثل سپیداره بلند
دل تو نرم تر از صبح پرند


---------------------------------------------

دانلود ترانه "نازی ناز کن" از ابی

Lyrics for jetAudio


نازی ناز کن که نازت یه سرو نازه
نازی ناز کن که دلم پر از نیازه

شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره
هرغم پنهوونه تو یه دنیا رازه

نازی جوون باغت آباد شه خورشیدت گرم
کبکای مست غرورت سینشون نرم

نقش تو نقش یه پیچک تو یه چشم انداز ایوون
من نسیم پاییزم دلم پر از شرم
دلم پر از شرم
دلم پر از شرم

من و با تنهاییات تنها بذار دلم گرفته
روزای آفتابیو به روم نیار دلم گرفته

نقش من نقش یه گلدون شکستست
بی گلا آب برای موندن توی ایوون بهار دلم گرفته
دلم گرفته
دلم گرفته


--------------------

امید - "خسته" از آلبوم باران

بی تو شبها همدم من

گوشه ی دنج اتاقه

لحظه هارو میشمارم

چشم من خیره به طاقه..

تو که نیستی توی خونه

انگاری بیکسم من

این چه سره نمیدونم

که به صبح نمیرسم من

بی تو خسته م از این شب

که مثل یه جغد شومه

اما با تو نمیدونم

روز چه وقته، شب کدومه.. !

گل و گلدون هردو خسته

پنجره چشماشو بسته

رنگ زرد خستگیها

روی پرده ها نشسته

دلِ آیینه ی روشن

توی تاریکی اسیره

تو که نیستی توی خونه

پس کی خاکشو بگیره!؟

بی تو خسته م از این شب

که مثه یه جغد شومه

اما با تو نمیدونم

روز چه وقته، شب کدومه.. !؟؟

رنگ قرمزه چراغم

دیوارو به خون کشونده

زوزه ی باد مزاحم

شیشه هامونو شکونده

چشمای مات عروسک

توی تاقچه مون بیداره

ساعت کهنه ی قدی هی زمونو میشماره

بی تو خسته م ازین شب

که مثه یه جغد شومه

اما با تو نمیدونم

روز چه وقته شب کدومه..

قلب

 --------------------

 

امید - "مهتاب" از آلبوم هردوعاشق

آهای مهتاب پاورچین، پاورچین سایه برچین

در گلخونه بازه، عزیزم خواب نازه..

بزن مطرب که لیلی خونه امشب

گل از باد صبا افشونه امشب

سر راش گل بیارین، پل ببندین

عزیزم پیش من مهمونه امشب

آهای مهتاب پاورچین، پاورچین سایه برچین

در گلخونه بازه، عزیزم خواب نازه..

شب مهتابه و مه در فرازه

عزیزم خوابه و در خواب نازه

آخ در خوابه نازه..

بگو مهتاب تو آرومتر گذر کن

صدای پای تو بیدارش نسازه

آخ در خواب نازه..

آهای مهتاب پاورچین، پاورچین سایه برچین

در گلخونه بازه، عزیزم خواب نازه..

بچینم گل برای او فرستم

بهار و زنبق و شب بو فرستم..

بهار و زنبق و شب بو نه چندو

گل دل پیش اون گلرو فرستم..

آهای مهتاب پاورچین، پاورچین سایه برچین

در گلخونه بازه، عزیزم خواب نازه..

شب مهتابه و مه در فرازه

عزیزم خوابه و در خواب نازه

آخ در خوابه نازه..

بگو مهتاب تو آرومتر گذر کن

صدای پای تو بیدارش نسازه

آخ در خواب نازه..

 

آهای مهتاب پاورچین، پاورچین سایه برچین

 

در گلخونه بازه، عزیزم خواب نازه..


 

/ 49 نظر / 181 بازدید
نمایش نظرات قبلی
yalda

aaaaaaaaaaali bood

بهمن

دمت گرم با این آهنگهای معین و امید ، خیلی چیزارو فقط گوش میکردم نمی دونستم چی هست اما با متنش که دیدم تازه فهمید. بخصوص آهنگ باران امید رو

پروا

دستت درد نکنه تازه شدم

من

یه دنیا ممنون[گل]

من هم خردادی ام 1366

مهدیه

مرســـــــــــــــــــی

میثم

حالا که اسمون هم دنیای تازه ای نیست اونوقت یکجا بشینی گرم گذشته ها شی... گاهی شعرها رو اگه متنشو بخونی بعد گوش بدی خیلی فرق میاره معین شعرهایی خونده که از این قبیلند کاش بیشتر بهش بپردازی

سحر بانو

همونی که من می خوستم دانلود نداشت جان من اگه لینک داری برام بفرست پیدا نمی کنم :(((((

سحر بانو

خسته از امید