/ 3 نظر / 17 بازدید
محمود

متشکرم که در این نصفه شب پاییزی همچین حس سوارخ شدی و فرموش نشدنی را در وجودمان ایجاد نمودی ... . . . ولی خودمانیم ها چه بدن صاف و بی مویی دارد ... [متفکر] سوراخ نشوید - محمود

محمود

ما هم چی ؟ نه ابجی :دی مگر این که در 3 نقطه ات در ذهن خواننده تصویری مثبت نقش ببندد ... :دی اکنون به ... بودن خودمان پی بردیم که چرا از اسمایل های در نظر گرفته شده به جای :دی استفاده ننمودیم ...[قهقهه] موفق باشید - محمود [پلک]