آخرین مدل حالگیری....!!!!

دخترجوانی از مکزیک برای یک مأموریت اداری چندماهه به آرژانتین منتقل می‌شود. پس از دوماه، نامه‌ای از نامزد مکزیکی خود دریافت می‌کند به این مضمون:


"
لورای عزیز، متأسفانه دیگر نمی‌توانم به این رابطه از راه دور ادامه بدهم و باید بگویم که دراین مدت ده بار به توخیانت کرده‌ام !!! ومی‌دانم که نه تو و نه من شایسته این وضع نیستیم. من را ببخش و عکسی که به تو داده بودم را برایم پس بفرست. باعشق : روبرت"


دخترجوان، رنجیـده خاطرازرفتار مرد، ازهمه همکاران ودوستانش می‌خواهد که عکسی ازنامزد، برادر، پسرعمو، پسردایی خودشان به اوقرض بدهند وهمه آن عکس‌ها را با عکس روبرت، نامزد بی وفایش، دریک پاکت گذاشته وهمراه با یادداشتی برایش پست می‌کند، به این مضمون:


"
روبرت عزیز، مراببخش، اما هر چه فکر کردم قیافه تو را به یاد نیاوردم، لطفاً عکس خودت را از میان عکسهای توی پاکت جداکن وبقیه را به من برگردان…"

 

 

نیشخند

/ 0 نظر / 17 بازدید