آماده سازی یک تحقیق یا پروژه دانشگاهی در ایران

مراحل چهارگانه آماده سازی یک تحقیق یا پروژه دانشگاهی در ایران:


CTRL + A
CTRL + C
CTRL + V
CTRL + P

 

 

درضمن حاضر و آمادشم موجود میباشد!

اگه خیلی گرفتاری و وقت سرخاروندنم نداری مدرکشو بخر! عینک

 

 

 

_______________________

BB: جالبه امروز داشتم همین کارارو میکردم(کپی،پیست،ترجمه..)خنده

منبع

/ 3 نظر / 5 بازدید
محمود

زمانی یه بند خدایی خودش را تیکه پاره میکرد که نکنید اینکار را ولی کو گوش شنوا ... مثل من بیکار نباشید ‎- محمود[خمیازه]

ت ی ن ا

ســــــلام..! بعد از مدتی اومدم یه چیزاییم هم نوشتم...! میایی؟!